Sponzori:
 
 

Adresár hráčov HATL

Rada rekreačných hráčov tenisu

  Predseda: Miloš Syč 0903 600417
  Podpredseda, pokladník: Rastislav Púpava 0905 172407
  Technický pracovník: Ing.Karol Koberling 0905 490644

Zasielanie výsledkov : vysledky@hatl.sk

Zasielanie podnetov a návrhov : hatl@hatl.sk