Sponzori:
 
 
Open II. 29.jún 2024 - miesto určí sponzor

Novinky

Ahojte,

zasielame rozpis zápasov a kontaktov na sezónu 2024…

Pripomíname pár kľúčových pravidiel:

– V rámci jedného stretnutia družstiev sa hrajú dve dvojhry a jedna štvorhra.
– Výsledok zápasu musí byť nahlásený najneskôr do 2 týždňov od pôvodného termínu stanoveného v rozpise. V opačnom prípade bude zápas
skrečovaný bez nároku na body pre žiadne družstvo. (výsledok zaslať na mail vysledky@hatl.sk)
– Na stretnutie musí byť minimálne 8 nových loptičiek značky Dunlop Fort All Court, z toho po štyri na jednotlivé dvojhry. Štvorhra sa môže
hrať s loptičkami použitými vo dvojhrách.
– V prípade nemožnosti odohrať zápas v stanovenom termíne, zmena termínu musí byť oznámená dotknutému družstvu a RRHT, najneskôr 48 hodín pred pôvodným termínom stretnutia.
– Počas konania turnajov Open alebo Double, sú povinné družstvá dohodnúť sa na náhradnom termíne ligového zápasu, v prípade kolízie
termínov.

Vážení tenisoví priatelia,

týmto Vám oznamujeme, že úvodná schôdza kapitánov a poverených zástupcov z jednotlivých ligových mužstiev sa uskutoční dňa 10.04.2024 v Prievidzi na tenisových dvorcoch Baník Prievidza v čase o 17.30 (predpokladaný čas trvania schôdze cca 30 min.), pričom rada RRHT Vám predkladá nasledovný program schôdze a s tým spojené inštrukcie:

Podľa prihlášok pre aktuálny súťažný ročník 2024  sa do súťaže družstiev prihlásilo 25 družstiev/mužstiev (pokles o -1 oproti roku 2023) s tým, že v súlade s aktuálne platnými pravidlami zostupu  a ako i pri zohľadnení skutočnosti, že najmä z 1. ligy časť pôvodných mužstiev už nebude pokračovať, RRHT navrhuje, aby počet skupín/líg a počet družstiev/mužstiev v jednotlivých skupinách/ligách  bol nasledovný:
· Extraliga: 8 mužstiev
· I. liga: 8 mužstiev (zmena -1 oproti ročníku 2023)
· II. Liga: 9 mužstiev
(aktuálne zloženie jednotlivých skupín /líg, viď v prílohe)

RRHT predpokladá nasledovný časový plán pri organizovaní HATL pre rok 2024:
· Úvodná schôdza 10.04.2024 o 17.30 hod. Baník Prievidza
· Prvý turnaj HATL double – 27.04.2024
· Začiatok súťaže mužstiev 29.04.2024
· Koniec základnej časti súťaže mužstiev 01.09.2024
· od 09.09.2024 playoff, baráž
· 14.09.2024 (organizovanie voľného turnaja – možnosti účasti hráčov aj so štatútom profesionál)
· 05.10.2024 turnaj MASTERS
· Počas tenisovej sezóny 2024  RRHT predpokladá organizovanie 4 turnajov  single + 4 turnajov double (veteránske turnaje sa nebudú organizovať)

Program úvodnej schôdze (ďalej len ako schôdza):
1./ prezentácia kapitánov/poverených zástupcov z jednotlivých ligových mužstiev
2./ voľba osoby, ktorá bude viesť schôdzku (predkladaný návrh: Erich Loja, ohlasovanie výnimky, že schôdzku vedie predseda RRHT)
3./ zloženie RRHT a schválenie jednotlivých členov RRHT, odhlasovanie prípadných výnimiek z pravidiel HATL
4./ schválenie výnimky pre účasť žien na súpiske jednotlivých mužstiev (podľa čl. II, bod 1. pravidiel – súťaž sa hrá v kategórii muži, v prípade schválenia schôdzou môže byť na súpiske aj žena) a to pre:
– Beáta Fleischerová z družstva PREDATORS HANDLOVÁ
– Radoslava Balážová z družstva LA FAMIGLIA
V tejto súvislosti žiadame kapitánov z dotknutých mužstiev, aby sa v ich vlastnom záujme zúčastnili predmetnej schôdze a aby poskytli aspoň základné informácie ohľadne tenisovej histórie navrhovaných hráčok (ich tenisový profil z hľadiska možného statusu profesionál/amatér).
5./ návrh na schválenie hracieho systému pre súťažný ročník 2024. V snahe zatraktívniť priebeh súťaže Vám RRTH predkladá 3 možné hracie systémy pre súťaž družstiev  a to systém A, B, C (popis jednotlivých systémov viď nižšie).
6./ diskusia a voľné
7./ ukončenie schôdze

Navrhovaný hrací systém pre súťažný ročník 2024:

1. variant A:

Tento hrací systém vychádza z hracieho systému platného pre ročník 2023 s čiastkovými modifikáciami a to: nakoľko počet družstiev  v 1. lige bude  8 a nie 9, nebude po skončení základnej časti automaticky vypadávať z 1. Ligy mužstvo  na 9. mieste a nebude sa 1. lige konať úvodná a ostrá baráž, ale v 1. lige   prebehne baráž podľa pravidiel pre extraligu a 2. ligu, t.j. zjednocuje sa baráž pre všetky ligy. V prípade I. ligy a II. Ligy -PLAYOFF systému sa medzi postupujúcimi družstvami navzájom  ako i tými, ktoré neuspeli v dvojkole playoffu uskutoční jednokolový systém o konečné umiestnenie a teda:

V každej lige (extraliga, I. Liga, II. liga) mužstvá v rámci tej ktorej ligy odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s každým“ a to jednokolovým systémom s tým, že po skončení základnej časti sa v každej lige následne odohrá PLAYOFF a BARÁŽ. Pre súťažný ročník 2024 platí, že z tej ktorej ligy postupujú a zostupujú vždy DVE ligové mužstvá (pozn.: tam, kde to povaha ligy umožňuje).

Extraliga – PLAYOFF systém: hrajú mužstvá umiestnené na 1. až 4. mieste po základnej časti a to jednokolovým systémom z hľadiska umiestnenia mužstiev spôsobom: 1-4 a 2-3 s tým, že víťaz  stretnutia bude hrať zápas o prvé a druhé miesto,  prehra bude znamenať zápas o konečné umiestnenie na 3. alebo 4. mieste.  Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má vždy výhodu domáceho prostredia (t.j. zabezpečí domáci dvorec a hradí náklady s tým spojené), mužstvo nižšie postavené zabezpečí lopty a hradí náklady s tým spojené.

I. liga a II. Liga -PLAYOFF systém:  hrajú mužstvá umiestnené na 1. až 4. mieste po základnej časti a to dvojkolovým systémom (doma a vonku) z hľadiska umiestnenia mužstiev spôsobom: 1-4 a 2-3 s tým, že do vyššej ligy postúpi víťaz dvojzápasu ((v prípade rovnosti bodov (stav po dvojkole 1:1)  nastupuje systém celkového počtu vyhraných jednotlivých zápasov v rámci dvojkola, v prípade rovnosti počtu vyhraných zápasov v rámci dvojkola  (napr. 0 -3 a 3-0, alebo 2:1 a 1:2)  postupuje to mužstvo, ktoré skončilo po základnej časti v rebríčku vyššie)). Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má výhodu domáceho prostredia v druhom zápase. Platí  pravidlo, že náklady spojené s odohratím zápasu (tenisové loptičky a príp. poplatok za tenisové dvorce) hradí domáce družstvo.  Víťazi dvojzápasu následne budú hrať vzájomný jednokolový zápas o konečné poradie (1. alebo 2. konečné miesto) a neúspešné mužstvá z dvojzápasu  budú hrať jednokolový vzájomný  zápas o konečné poradie (3. alebo 4. konečné miesto).  Pre zápas o konečné poradie platí pravidlo, že mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má vždy výhodu domáceho prostredia (t.j. zabezpečí domáci dvorec a hradí náklady s tým spojené), mužstvo nižšie postavené zabezpečí lopty a hradí náklady s tým spojené.

Baráž (EXTRALIGA, I. liga a II. liga) hrajú mužstvá umiestnené na 5. až 8. mieste po základnej časti a to dvojkolovým systémom (doma a vonku) z hľadiska umiestnenia mužstiev spôsobom: 5-8 a 6-7 s tým, že  do nižšej ligy zostupuje neúspešné mužstvo z dvojzápasu ((v prípade rovnosti bodov (stav po dvojkole 1:1)  nastupuje systém celkového počtu vyhraných jednotlivých zápasov v rámci dvojkola, v prípade rovnosti počtu vyhraných zápasov v rámci dvojkola (napr. 0 -3 a 3-0, alebo 2:1 a 1:2) zostupuje  to mužstvo, ktoré skončilo po základnej časti v rebríčku nižšie)). Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má výhodu domáceho prostredia v druhom zápase. Platí  pravidlo, že náklady spojené s odohratím zápasu (tenisové loptičky a príp. poplatok za tenisové dvorce) hradí domáce družstvo.  Následne víťazi dvojzápasu budú hrať vzájomný jednokolový zápas o konečné poradie (5. alebo 6. konečné miesto) a neúspešné mužstvá z dvojzápasu  budú hrať jednokolový vzájomný
zápas o konečné poradie (7. alebo 8. konečné miesto).  Pre zápas o konečné poradie platí pravidlo, že mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má vždy výhodu domáceho prostredia (t.j. zabezpečí domáci dvorec a hradí náklady s tým spojené), mužstvo nižšie postavené zabezpečí lopty a hradí náklady s tým spojené.

Mužstvo z druhej  ligy, ktoré skončilo základnú časť na 9. a nižšom mieste baráž nehrá a súťaž sa pre neho končí.

2. Variant B:

V každej lige (extraliga, I. Liga, II. liga) mužstvá v rámci tej ktorej ligy odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s každým“ a to jednokolovým systémom s tým, že po skončení základnej časti sa v každej lige následne odohrá PLAYOFF a BARÁŽ. Pre súťažný ročník 2024 platí, že z tej ktorej ligy postupujú a zostupujú vždy DVE ligové mužstvá (pozn.: tam, kde to povaha ligy umožňuje). Po skočení základnej časti sa následne vytvoria v rámci tej ktorej skupiny/ligy dve podskupiny a to: podskupina A. -playoff (mužstvá umiestnené po základnej časti v poradí 1-4)   a podskupina B.-baráž (mužstvá umiestnené po základnej časti v poradí 5-8), Mužstvo z 2.  ligy, ktoré skončilo základnú časť na 9. a nižšom mieste baráž nehrá a súťaž sa pre neho končí. Mužstvá si po skončení základnej časti prenášajú do tej ktorej podskupiny svoje
rebríčkové postavenie ako i celý bodový zisk zo základnej časti. Následne v rámci tej ktorej podskupiny mužstvá odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s každým“ a to jednokolovým systémom s tým, že pre konečné poradie/umiestenie v rámci podskupiny je rozhodujúci:

a) konečný počet bodov, inak

b) v prípade rovnosti bodov posledný  vzájomný zápas dotknutých družstiev, inak

c) pomer +/- setov zo všetkých vzájomných zápasov dotknutých mužstiev, inak

d) los medzi dotknutými mužstvami

Platí pravidlo, že mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má vždy výhodu domáceho prostredia (t.j. zabezpečí domáci dvorec a hradí náklady s tým spojené), mužstvo nižšie postavené zabezpečí lopty a hradí náklady s tým spojené. Playoff ako i baráž v rámci jednotlivých podskupín sa hrá celkovo 3 týždne a to nasledovnej schéme:

1. týždeň: 1-3 a  2-4, 5-7 a 6-8

2. týždeň: 1-4 a  2-3, 5-8 a 6-7

3. týždeň   1-2 a 3-4,  5-6 a 7-8

3.   variant C:

(tento variant je v zásade  totožný s variantom B s jediným rozdielom, že po základnej  časti si družstvo do tej ktorej podskupiny neprenáša celý bodový zisk, ale   bodový zisk si prenáša len zo vzájomného stretnutia s mužstvami, ktoré tvoria tú ktorú podskupinu).

V každej lige (extraliga, I. Liga, II. liga) mužstvá v rámci tej ktorej ligy odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s každým“ a to jednokolovým systémom s tým, že po skončení základnej časti sa v každej lige následne odohrá PLAYOFF a BARÁŽ. Pre súťažný ročník 2024 platí, že z tej ktorej ligy postupujú a zostupujú vždy DVE ligové mužstvá (pozn.: tam, kde to povaha ligy umožňuje). Po skočení základnej časti sa následne vytvoria v rámci tej ktorej skupiny/ligy dve podskupiny a to: podskupina A. -playoff (mužstvá umiestnené po základnej časti v podarí 1-4) a podskupina B.-baráž (mužstvá umiestnené po základnej časti v podarí 5-8), Mužstvo z 2.  ligy, ktoré skončilo základnú časť na 9. a nižšom mieste baráž nehrá a súťaž sa pre neho končí. Mužstvá si po skončení základnej časti prenášajú do tej ktorej podskupiny svoje rebríčkové postavenie, avšak  bodový zisk si prenášajú len zo vzájomného stretnutia z mužstvami, ktoré tvoria tú ktorú podskupinu (napr. mužstvo 1. si prenáša do podskupiny bodový zisk zo základnej časti len zo vzájomného stretnutia s mužstvami 2., 3. a 4.). Následne v rámci tej ktorej podskupiny mužstvá odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s každým“ a to jednokolovým systémom s tým, že pre konečné poradie/umiestenie v rámci podskupiny je rozhodujúci:

a) konečný počet bodov, inak

b) v prípade rovnosti bodov posledný  vzájomný zápas dotknutých družstiev, inak

c) pomer +/- setov zo všetkých vzájomných zápasov dotknutých mužstiev, inak

d) los medzi dotknutými mužstvami

Platí pravidlo, že mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má vždy výhodu domáceho prostredia (t.j. zabezpečí domáci dvorec a hradí náklady s tým spojené), mužstvo nižšie postavené zabezpečí lopty a hradí náklady s tým spojené. Playoff ako i baráž v rámci jednotlivých podskupín sa hrá celkovo 3 týždne a to nasledovne:

1. týždeň: 1-3 a  2-4, 5-7 a 6-8

2. týždeň: 1-4 a  2-3, 5-8 a 6-7

3. týždeň   1-2 a 3-4,  5-6 a 7-8

V prípade potreby dovysvetlenia hracích systémov ešte pred schôdzou môžete kontaktovať ich navrhovateľa – Ericha Loju na telefónnom čísle 0905199255.

Tím HATL

zmeny_v_hernom_systeme_hatl_2024_-05.04.2024 – final.docx

Ahojte,

Tu si môžete stiahnuť prihlášku pre rok 2024. Štartovné je 50€ za družstvo. Posielame ju takto skôr, aby sme zistili reálny počet družstiev. Na základe toho doladíme systém hry.
Vyplnenú prihlášku spolu s poplatkom odovzdajte do 30. marca Karolovi Koberlingovi, kontakt 0905490644.
Prosíme o vyplnenie telefónnych čísel a mailových kontaktov v prihláške, aby sme všetkých hráčov mohli zaradiť do tohto mailového zoznamu, aby im následne chodili pozvánky na turnaje a všetky oznamy.

V prípade otázok oslovte mňa alebo Karola Koberlinga, 0905490644, vector.sro@gmail.com

Ešte dávam do pozornosti voľných hráčov:

Juraj Hanko, kontakt: 0903671638
Peťo Mihálik, kontakt: 0907325921

Ďakujeme.

Tím HATL.