Sponzori:
 
 

Adresár hráčov HATL

Rada rekreačných hráčov tenisu

  Predseda:
  Podpredseda, pokladník: Rastislav Púpava 0905 172407
  Technický pracovník: Ing.Karol Koberling 0905 490644