Sponzori:
 
 
!!! 30.9. MASTERS !!!

 

HATL 2023
Príjmy:
Štartovné 50 eur * 26 družstiev 1 300 €
Zostatok zo sezóny 2022 77 €
Spolu 1 377 €
Výdavky:
Úvodná schôdza 31 €
Správa výsledkov 200 €
Správa webu 200 €
Spolu 431 €
Rozdiel 946 €