Sponzori:

 

HATL 2021

Príjmy:

Štartovné – 24 družstiev * 40 €

   960,00 €

Spolu

   960,00 €

Výdavky:

Správa webu – poplatok za hosting

      40,00 €

Odmena pre RRHT, správa webu – Rasťo Petráš, správa výsledkov – Peťo Hoppan

700,00 €

Spolu

   740,00 €

Príjmy – Výdavky

        220,00 €