Sponzori:
 
 

 

HATL 2022

Príjmy:

Štartovné – 25 družstiev * 50 €

   1250,00 €

Slovaktual

200,00 €

Športmotel Raketa

100,00 €

Spolu

   1550,00 €

Výdavky:

Úvodná schôdza

28,00 €

Správa webu

200,00 €

Správa výsledkov

200,00 €

Odmena pre RRHT

300,00 €

Masters

90,00 €

Stretnutia rady RRHT

30,00 €

Trofeje

300,00 €

Sponzoring turnajov (Slovaktual)

100,00 €

Záverečná schôdza (občerstvenie)

225,00 €

Spolu

   1473,00 €

Príjmy – Výdavky

        77,00 €