Sponzori:
 
 

 

HATL 2021

Príjmy:

Štartovné – 25 družstiev * 40 €

   1000,00 €

Slovaktual

200,00 €

Športmotel Raketa

100,00 €

Spolu

   1300,00 €

Výdavky:

Webhosting za sezónu

      40,00 €

Správa webu

200,00 €

Správa výsledkov

200,00 €

Odmena pre RRHT

260,00 €

Masters

75,00 €

Stretnutia rady RRHT

35,00 €

Trofeje

270,00 €

Záverečná schôdza

220,00 €

Spolu

   1300,00 €

Príjmy – Výdavky

        0,00 €