Sponzori:
 
 
Open II. 29.jún 2024 - miesto určí sponzor

 

HATL 2023
Príjmy:
Štartovné 50 eur * 26 družstiev 1 300 €
Slovaktual 200 €
Športmotel Raketa 100 €
Zostatok zo sezóny 2022 77 €
Spolu 1 677 €
Výdavky:
Úvodná schôdza 31 €
Správa výsledkov 200 €
Správa webu 200 €
Rada HATL 300 €
Masters 140 €
Trofeje a vecné ceny 400 €
Stretnutie rady RRHT 30 €
Záverečná schôdza 160
Spolu 1461 €
Rozdiel 216 €