Sponzori:
 
 
Najbližší turnaj: 17.09.2022 – Open V. – TK Baník Prievidza

!!! Oznam o zmene termínu !!!

Z organizačných dôvodov Vám dávame na vedomie, že dochádza k zmene termínu Raketa Double IV. turnaja:

Raketa Double IV. sa bude konať 7.10.2017.

Ďakujeme za pochopenie.