Sponzori:
 
 

!!! Oznam o zmene termínu !!!

Z organizačných dôvodov Vám dávame na vedomie, že dochádza k zmene termínu Raketa Double IV. turnaja:

Raketa Double IV. sa bude konať 7.10.2017.

Ďakujeme za pochopenie.