Sponzori:
 
 

Posledný termín na dohratie súťaže:   15.10.2017  – ukončenie ligy HATL!

Po tomto termíne budú všetky nedohraté zápasy skontumované bez nároku na body pre žiadne družstvo.

Ďakujeme za porozumenie.

Rada HATL