Sponzori:
 
 
Open II. 29.jún 2024 - miesto určí sponzor

Na úvodnej schôdzi kapitánov a poverených zástupcov z jednotlivých ligových mužstiev konanej dňa 13.04.2023 v Nedožeroch (ďalej len ako „schôdza“) boli prijaté nasledujúce rozhodnutia a to:

• Rada rekreačných hráčov tenisu (ďalej len ako „RRHT“) pre súťažný ročník 2023 bude mať dvoch členov a to predsedu Rastislava Púpavu a podpredsedu Ing. Karola Koberlinga s tým, že sa neuplatňuje pravidlo, že členovia rady nemôžu byť z tohto istého ligového mužstva. V prípade, ak medzi členmi RRHT nedôjde zhoda v hlasovaní o návrhu (stav hlasovania 1:1), s konečnou platnosťou o predloženom návrhu rozhodnutú kapitáni a to písomným hlasovaním „per rollam“ prostredníctvom elektronického prostriedku (emailom).
• Bolo prijaté rozhodnutie, že pre súťažný ročník 2023 bude o počte skupín/líg a počte družstiev v jednotlivých skupinách/ligách ako i hracom systéme a hracom poriadku rozhodovať táto schôdza a nie RRHT.
• Na základe podaných prihlášok bolo konštatované, že do súťažného ročníka 2023 sa celkovo prihlásilo 26 ligových mužstiev. Bolo prijaté rozhodnutie, že oproti ročníku 2022 dôjde k zmene počtu mužstiev v jednotlivých ligách a to nasledovne:
• Extraliga: 8 mužstiev
• I. liga: 9 mužstiev
• II. Liga:9 mužstiev
• Bol schválený nasledujúci hrací systém pre súťažný ročník 2023 – súťaže družstiev (pôvodný súťažný poriadok súťaže družstiev zostáva platný v tých častiach, ktoré neboli dotknuté nižšie uvedenými prijatými zmenami):

V každej lige (extraliga, I. Liga, II. liga) mužstvá v rámci tej ktorej ligy odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s každým“ a to jednokolovým systémom s tým, že po skončení základnej časti sa v každej lige následne odohrá PLAYOFF a BARÁŽ. Pre súťažný ročník 2023 platí, že z tej ktorej ligy postupujú a zostupujú vždy DVE ligové mužstvá (pozn.: tam, kde to povaha ligy umožňuje).
Extraliga – PLAYOFF systém: hrajú mužstvá umiestnené na 1. až 4. mieste po základnej časti a to jednokolovým systémom z hľadiska umiestnenia mužstiev spôsobom: 1-4 a 2-3 s tým, že víťaz stretnutia bude hrať zápas o prvé a druhé miesto, prehra bude znamenať zápas o konečné umiestnenie na 3. alebo 4. mieste. Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má vždy výhodu domáceho prostredia (t.j. zabezpečí domáci dvorec a hradí náklady s tým spojené), mužstvo nižšie postavené zabezpečí lopty a hradí náklady s tým spojené.
I. liga a II. Liga – PLAYOFF systém: hrajú mužstvá umiestnené na 1. až 4. mieste po základnej časti a to dvojkolovým systémom (doma a vonku) z hľadiska umiestnenia mužstiev spôsobom: 1-4 a 2-3 s tým, že do vyššej ligy postúpi víťaz dvojzápasu ((v prípade rovnosti bodov (stav po dvojkole 1:1) nastupuje systém celkového počtu vyhraných jednotlivých zápasov v rámci dvojkola, v prípade rovnosti počtu vyhraných zápasov v rámci dvojkola (napr. 0 -3 a 3-0, alebo 2:1 a 1:2) postupuje to mužstvo, ktoré skončilo po základnej časti v rebríčku vyššie)). Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má výhodu domáceho prostredia v druhom zápase. Platí pravidlo, že náklady spojené s odohratím zápasu (tenisové loptičky a príp. poplatok za tenisové dvorce) hradí domáce družstvo.
Baráž (EXTRALIGA a II. liga) hrajú mužstvá umiestnené na 5. až 8. mieste po základnej časti a to dvojkolovým systémom (doma a vonku) z hľadiska umiestnenia mužstiev spôsobom: 5-8 a 6-7 s tým, že do nižšej ligy zostupuje neúspešné mužstvo z dvojzápasu ((v prípade rovnosti bodov (stav po dvojkole 1:1) nastupuje systém celkového počtu vyhraných jednotlivých zápasov v rámci dvojkola, v prípade rovnosti počtu vyhraných zápasov v rámci dvojkola (napr. 0 -3 a 3-0, alebo 2:1 a 1:2) zostupuje to mužstvo, ktoré skončilo po základnej časti v rebríčku nižšie)). Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má výhodu domáceho prostredia v druhom zápase. Platí pravidlo, že náklady spojené s odohratím zápasu (tenisové loptičky a príp. poplatok za tenisové dvorce) hradí domáce družstvo. Pre mužstvá z druhej ligy, ktoré skončili základnú časť nižšie ako na 8.mieste, sa súťaž po odohratí základnej časti končí.
Baráž (I. liga): hrajú mužstvá umiestnené na 5. až 8. mieste po základnej časti a to jednokolovým systémom z hľadiska umiestnenia mužstiev spôsobom: 5-8 a 6-7 v tzv.“ Úvodnej baráži“ s tým, víťazi úvodnej baráže ďalej už v baráži nepokračujú. Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má vždy výhodu domáceho prostredia v úvodnej baráži (t.j. zabezpečí domáci dvorec a hradí náklady s tým spojené), mužstvo nižšie postavené zabezpečí lopty a hradí náklady s tým spojené. Mužstvá, ktoré neuspeli v úvodnej baráži, následne hrajú tzv. „Ostrú baráž“ a to dvojkolovým systémom (doma a vonku) o posledné zostupové miesto s tým, že do nižšej ligy zostupuje neúspešné mužstvo z dvojzápasu ostrej baráže ((v prípade rovnosti bodov (stav po dvojkole 1:1) nastupuje systém celkového počtu vyhraných jednotlivých zápasov v rámci dvojkola, v prípade rovnosti počtu vyhraných zápasov v rámci dvojkola (napr. 0 -3 a 3-0, alebo 2:1 a 1:2) zostupuje to mužstvo, ktoré skončilo po základnej časti v rebríčku nižšie)). Mužstvo umiestnené po základnej časti vyššie ako jeho súper má výhodu domáceho prostredia v druhom zápase. Platí pravidlo, že náklady spojené s odohratím zápasu (tenisové loptičky a príp. poplatok za tenisové dvorce) hradí domáce družstvo. Mužstvo z prvej ligy, ktoré skončilo základnú časť na 9. mieste baráž nehrá a automaticky zostupuje do nižšej ligy.

Tím HATL